Гарантії працівників, обраних до профспілкових органів: правова позиція суду